Kv Spinnhuset i Stolta Stad

Lasse Södergren och fotograf Fredrik Jonsson besöker Kv Spinnhuset

Läs hela artikeln publicerad i NT 2009-12-10