Nya planer för kv Spinnhuset

Bildmontage Packhusgatan/Saltängsgatan

Allmän beskrivning

Planområdet, tillika kvarteret Spinnhuset ligger i den nordöstra delen av Norrköpings innerstad, inom stadsdelen Saltängen, strax norr om Motala ström. Kv Spinnhuset har i dess Södra del befintlig bebyggelse av stort kulturhistoriskt värde . Ny bebyggelse planeras i kvarterets norra del som idag är obebyggd. I de nya byggnaderna planeras för Hotell, kontor och bostäder.

Geografiskt läge

Kv Spinnhuset är beläget på Saltängen intill Motalaströms norra kaj och avgränsas av Saltängsgatan i söder, Orangerigatan i öster, Slottsgatan i norr och Packhusgatan i väster. Kvarteret ligger inom 5 minuters promenad från resecentrum.

Aktörer bakom projektet

Projektet drivs av BronsFastigheter AB med säte i Norrköping.

Planläge

Ny detaljplan vann laga kraft hösten 2010. Den nya planen medger bebyggelse av bostäder, kontor och hotell.

Övrigt

Arkeologiska förundersökningar har utförts inom området för ny bebyggelse under sommaren 2011 och hösten 2012.
Ny bebyggelse projekteras som ”Green Building” . Stor vikt från idè till färdigställande  kommer att läggas på byggnaders energiförbrukning, material och flexibilitet.

Bildmontage Packhusgatan/Slottgatan

Fakta

Area: Befintliga hus ca 2000 m2

Hotell ca 3100 kvm

Kontor mm ca 3000 kvm

Garage ca 100 p-platser

Antal lägenheter: ca 40 st

Typ av bostäder: BR/HR

Planerad byggstart: våren 2013

 

För att se skisser och bilder så klicka på nedanstående länkar!

Illustrationsbilaga 20100504 (1)

Montage (4)

BronsFastigheter AB bygger lager

BronsFastigheter AB bygger ett nytt lager på 11 000 kvadratmeter för Haugen- Gruppen AB

Fotomontage Diabas Arkitekter

Haugen- Gruppen AB utökar sin verksamhet och flyttar från nuvarande lokaler på Risängen.

Verksamheten består huvudsakligen av import, försäljning och distribution av internationellt kända livsmedel till dagligvaruhandel och storkök. Bolaget är generalagent för ett flertal välkända varumärken såsom Twinings te, Caj-P grillprodukter, Blue Dragon asiatiska produkter, Breton kex m.fl.

Haugen- Gruppens omsättning är ca: 340 miljoner SEK och antalet anställda är 56st

Byggherre för det nya lagret är BronsFastigheter Logistik AB, dotterbolag till BronsFastigheter AB, ett lokalt företag i Norrköping som bygger och förvaltar lager/industri och bostäder. Tidigare har företaget utvecklat bland annat handelsfastigheter inom Ingelsta handelsområde.

Tomten som är aktuell för byggnation för Haugen Gruppens nya centrallager ligger i Jursla Industriområde och är ca 49 000 kvadratmeter stor.

Lagret som har 12 meter i fri höjd invändigt, har en yta på ca 9600 kvadratmeter. Haugen-Gruppens kontor förläggs i byggnaden, och är ca 1200 kvadratmeter stort.

Skanska Sverige AB kommer att uppföra byggnaden i en totalentreprenad med byggstart under september 2010. Byggnaden beräknas vara klar för inflyttning i augusti 2011.

Centrallagret kommer att Leed certifieras, vilket innebär att vi kommer att lägga fokus på miljön för kontor och lager både ute- och inne samt på byggnadens totala energiförbrukning.

För att läsa mer om projektet, klicka på länken :hämta

För kontakt och information:

Peter Bodefalk, BronsFastigheter AB peter.bodefalk@bronsen.se

070-2880055

Thomas Swärd, Haugen-Gruppen AB thomas.sward@haugen-gruppen.se

070-4265520

Bildgalleri

Bildgalleri för lagerbyggnad Haugen-Gruppen AB

För att följa bygget och se fler bilder klicka på länken:  http://mffoto.se/haugengruppen