Norrköping – Importgatan 48

Kontor och lagerlokaler uthyres

Flygbild Norrköping, Kv Bensinen 1

Fastigheten har ett välexponerat läge intill Lindövägen/Söderleden på Risängen, nära E22, flygplatsen och hamnen. Inrymmer idag ca 4700 pallplatser med bra logistik.

Kontorsyta: 857 m²
Lageryta 3786 m², med takhöjd ca 6 m

Vid behov av mindre kotors- eller lagerytor kan delning av av dessa utföras.

För mer information ring : Peter Bodefalk 070-288 00 55

E-post

Inga pågående projekt

Sveriges första LEED-Certifierade lager

BF Logistik AB är först i Sverige med miljöcertifierat lager enligt LEED.

Haugengruppens nya centrallager, beläget i Jursla industriområde norr om Norrköping kan titulera sig “Sveriges första miljöcertifierade lager”. Certifieringen blev färdig 2012-12-30 och projektet nådde gold-nivån. Lagret är totalt 10 650 m2 stort och inrymmer lager samt kontor för ca 35 anställda. Lagret uppfördes under tiden september 2010 – september 2011. Totalentreprenör var Skanska Sverige AB, Region Hus Syd-Ost, Distrikt Norrköping/Gotland. LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Ett system för att driva på resurseffektivt och miljömässigt uthålligt byggande. Systemet är frivilligt och kommer från USA där det utvecklas av The U.S. Green Building Council (USGBC). USGBC är en oberoende, icke-kommersiell organisation där bland annat företag, universitet, myndigheter och organisationer ingår.

Här är några av de saker som vi gjort för att minska miljöbelastningen från byggnaden

•    Kyla och värme sker via geoenergi
•    Ljusreflekterande lagergolv för minskat antal armaturer
•    Ljusstyrning i lagergångar med rörelsevakter
•    Behovsanpassade kontorsarmaturer med närvarosensorer och ljusstyrning
•    Vatteneffektiva toaletter och rörelsestyrda blandare
•    Bilparkering har laddstolpe för elbilar
•    Cykelställ finns
•    Dagvatten infiltreras i dagvattendammar
•    Koldioxidkompensering med trädplanteringar
•    Ljusa tak för minskat kylbehov sommartid
•    Kontrakterat 2-årigt elavtal med förnyelsebar energi som källa
•    Användning av lågemitterande material i färg, fog, trä och golv
•    Placering av kontorsplatser för maximal tillgång till dagsljus
•    Källsortering av byggavfall har skett vid byggnation.
•    Mätning och verifiering av driftkostnader
•    Inga eller mycket små ljusföroreningar nattetid
•    Soprum med möjlighet till sopsortering

För ytterligare information kontakta oss eller besök http://www.usgbc.org/

 

Haugengruppen