Nytt Comfort Hotel i Norrköping

Bronsfastigheter AB har tillsammans med partnerna Eklöf Invest AB och Höglandets Invest AB fått uppdraget att bygga och förvalta Choice Comfort Hotell i Norrköping. Hotellet etableras i Kv Spinnhuset längs Saltängsgatan i Norrköping. De båda husen med adress Saltängsgatan 27 och 29 kommer att nyttjas för hotellets behov. En ny femvåningsbyggnad längs Packhusgatan kommer att ge hotellet ca 200 moderna rum.  Längs Slottsgatan byggs en sexvånings kontorsbyggnad. I husens källarplan förläggs ett parkeringsgarage. Byggstart under våren 2014 för färdigställande under andra halvåret 2015.

Mer information kommer inom kort

Bildmontage hotellfasad mot Packhusgatan

Bildmontage hotellfasad mot Packhusgatan

Läs pressmeddelandet  här