Byggstart i Kv Spinnhuset

Kv Spinnhuset i Norrköping 2010
Kvarteret Spinnhuset i Norrköping 2010

Nu har vi smygstartat nybyggnationen i Kvarteret Spinnhuset.
Under V15 har vi startat provtagnings arbeten i marken samt rivit två st förrådsbyggnader i kvarteret.
Under V17 kommer den arkeologiska slutundersökningen att starta.

Följ projektet på Instagram

instagram-icon