Nya planer för kv Spinnhuset

Bildmontage Packhusgatan/Saltängsgatan

Allmän beskrivning

Planområdet, tillika kvarteret Spinnhuset ligger i den nordöstra delen av Norrköpings innerstad, inom stadsdelen Saltängen, strax norr om Motala ström. Kv Spinnhuset har i dess Södra del befintlig bebyggelse av stort kulturhistoriskt värde . Ny bebyggelse planeras i kvarterets norra del som idag är obebyggd. I de nya byggnaderna planeras för Hotell, kontor och bostäder.

Geografiskt läge

Kv Spinnhuset är beläget på Saltängen intill Motalaströms norra kaj och avgränsas av Saltängsgatan i söder, Orangerigatan i öster, Slottsgatan i norr och Packhusgatan i väster. Kvarteret ligger inom 5 minuters promenad från resecentrum.

Aktörer bakom projektet

Projektet drivs av BronsFastigheter AB med säte i Norrköping.

Planläge

Ny detaljplan vann laga kraft hösten 2010. Den nya planen medger bebyggelse av bostäder, kontor och hotell.

Övrigt

Arkeologiska förundersökningar har utförts inom området för ny bebyggelse under sommaren 2011 och hösten 2012.
Ny bebyggelse projekteras som ”Green Building” . Stor vikt från idè till färdigställande  kommer att läggas på byggnaders energiförbrukning, material och flexibilitet.

Bildmontage Packhusgatan/Slottgatan

Fakta

Area: Befintliga hus ca 2000 m2

Hotell ca 3100 kvm

Kontor mm ca 3000 kvm

Garage ca 100 p-platser

Antal lägenheter: ca 40 st

Typ av bostäder: BR/HR

Planerad byggstart: våren 2013

 

För att se skisser och bilder så klicka på nedanstående länkar!

Illustrationsbilaga 20100504 (1)

Montage (4)

Framtida projekt

2010-, Utveckling av handel på Kv Silvret 9, Ingelsta handelsområde, Norrköping

Med bästa läge intill Ingelsta Shopping och Media Markt Mio mfl. ligger Kv Silvret 9. Här planeras det för handel och kontor i en byggnad på 2-3 plan.

Är du intresserad och vill veta mer kontalta oss gärna på 011-25 78 55

Byggrätt Kv Silvret 9

Byggrätt Kv Silvret 9

Byggrätt Kv Silvret 9