Välkommen till Bronsen fastigheter

aretstillvaxtforetag

Bronsfastigheter AB förvaltar bostäder, handels- och industrifastigheter.

Välkommen till Bronsfastigheter AB – den lokala hyresvärden i Norrköping.

Vi kan idag erbjuda ca 25 000 kvadratmeter att bo och arbeta på.

Bronsfastigheter AB är sedan 30 år din lokala hyresvärd. Vi kan erbjuda dig en varierad tillgång till bostäder och lokaler. Alla står de för efterfrågad kvalité i önskvärt prisläge.

Vårt familjeföretag svarar för modern fastighetsförvaltning med tradition och kunnande.

Vi vill erbjuda bostäder och lokaler som så långt möjligt är personligt anpassade till hyresgästens livsstil, värderingar och önskemål.

I vårat fastighetsbestånd finns Sveriges första miljöklassade lager enligt LEED

AFFÄRSIDÉ
Bronsfastigheter AB skall genom byggande och förvärv av fastigheter erbjuda en föränderlig marknad bra bostäder, industri- och kommersiella lokaler.

MÅL
Bronsfastigheter AB vill uppfattas som ett välskött och framgångsrikt företag i Norrköping, som genom god dialog med sin kundkrets kan bygga och förvalta ett efter hand växande fastighetsbestånd i första hand för handel- och industri. Företaget skall vara känt för sin kvalitet, där lyhördhet och kundanpassning är nyckelord. Expansion kan ske inom ramen för bolagets kompetens- och marknadsområde under förutsättning att det inte långsiktigt reducerar företagets lönsamhet.